Messehuset - Utleie lokaler for møter, kurs, seminar, kick-off, jubileum, selskap, minnesamvær
Om oss  

Messehuset Tønsbergs Turnforening Venner AS (MTTV AS) ble stiftet 18. mars 2013 basert på samarbeidsavtale med Tønsbergs Turnforening (TT). Messehuset ble kjøpt 7. mai 2013.

Formål for initiativtagere for selskapet er på kort og lang sikt å tilføre ressurser og muligheter til økt idrettslig aktivitet i Tønsbergs Turnforening gjennom å eie og drifte Messehuset, utvikte eiendommen samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Formål

Drive med overskudd, tilføre TT midler til hallprosjekt, drift og på lengre sikt tilbakeføre bygget til TT.

Driftsform

  • Arbeid med drift av Messehuset skjer på dugnad av TT-medlemmer
  • Dugnadsverdien tilfaller TT og ikke enkeltpersoner
  • Driften er organisert med utleie/drift, teknisk støtte administrativt
  • Utleie dagtid til organisasjoner og næringsliv
  • Utleie helger til selskaper og andre sammenkomster

Andelseier

  • Egen aksjonæravtale styrer formålet
  • Andelseier på sikt får tilbake kostpris på andel

Linker til noen av våre samarbeidspartnere:

 

Tønsbergs Turnforening Tønsbergs Turnforening
   
Messafestivalen Tønsberg Messafestivalen
   
Tønsberg kommune Tønsberg kommune

 

Ved å leie Messehuset støtter du frivillighetsarbeid
og breddeidrett i Tønsbergs Turnforening

- vi er en frivillig organisajson!

© Messehuset Tønsbergs Turnforening Venner AS - Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg - Webdesign AWdata - Sist oppdatert 09.09.14